Administration

Administration af ejendomme

Vores ydelser inden for ejendomsadministration

 

Når vi varetager administrationen af dine investeringsejendomme, arbejder vi kontinuerligt på at optimere driften og den løbende økonomi i ejendommen. En god og løbende kommunikation med dig, lejere og vicevært bliver prioriteret højt, så vi finder den løsning, der passer til netop dit behov og dine ejendomme.

 • Forhøjelse af a conto vandbidrag, såfremt dette er påkrævet

 

 • Påkravsprocedure og eventuel overgivelse til retslig inkasso hos tilknyttet advokatfirma

 

 • Nødtelefon til M2 Administration i tilfælde af skader på ejendommen, eksempelvis ved brand-, vand- eller stormskader

 

 • Pasning af grønne anlæg og udenomsarealer

 

 • Snerydning og glatførebekæmpelse

 

 • Renholdelse af indvendige og udvendige fællesarealer

 

 • Affaldshåndtering

 

 • Måleraflæsninger

 

 • Mindre vedligeholdelsesopgaver

 

 • Istandsættelse

 

 • Gennemførelse af flyttesyn

 

 • Afleveringsforretning på erhvervslejemål

 

 • Hjælp til sager indgivet til Huslejenævnet
 • Opkrævning af leje, vand, afledningsafgift, varme og evt. el.

 

 • Udarbejdelse af forbrugsregnskab

 

 • Udarbejdelse af lejekontrakter og ind- og udflytningsrapporter

 

 • Varsling af lejeforhøjelser i forbindelse med offentlige forhøjelser af afgifter.

 

 • Rekvirering og styring af håndværkere m.m. – herunder indhentning af tilbud vedrørende almindelig vedligeholdelse i det omfang ejerne måtte ønske dette

 

 • Kontrol af løbende ind- og udbetalinger

 

 • Den løbende kontakt med lejerne

 

 • Genudlejning/markedsføring

 

 • Ejendoms- og viceværtservice

 

 • Løbende kontakt med vicevært

 

 • Afleveringsforretning ved til- og fraflytning, herunder opgørelse af fraflytningskrav

 

 • Kontakt til forbrugsmålerfirma og udsendelse af vand og varmeregnskab

 

 • Forhøjelse af a conto varmebidrag, såfremt dette er påkrævet

Vi har et stærkt team af medarbejdere, som alle har en lang og bred erfaring inden for ejendomsbranchen. 

 

Medarbejdernes særegne kvalifikationer, kompetencer og personlige egenskaber, er det vores mål, at yde en kvalitetsbevidst og professionel service over for vores lejere, og at der samtidig -  med et skarpt øje og omtanke for et omskifteligt ejendomsmarked - foretages rentable investeringer, med det mål at videreudvikle en bæredygtig ejendomsportefølje.

 

Medarbejdernes kvalifikationer, kompetencer og daglige trivsel på kontoret spiller en stor rolle for os, da vi ikke må glemme, at de trods alt er vores vigtigste ressourcer. Videreudvikling af deres kompetencer og opdatering af deres viden inden for eksempelvis lovgivningsmæssige ændringer sikrer, at vi kan leverer  effektiv og professionel information til vores lejere.

Kontakt os


   Krakasvej 17

   3400 Hillerød

 kontakt@m2a.dk

  Tel: +45 70 555 655

PROFIL


M2 Administration er en dynamisk og fleksibel administrations-virksomhed, hvor vi kombinerer vores viden og kompetencer indenfor ejendomsadministration og -udvikling for at tilbyde vores kunder den bedste rådgivning på markedet.

© Copyright 2018. All Rights Reserved.